Gaaddisa Oromoo Maanitoobaa
Oromo Association of Manitoba
 
© copyright Oromo Association of Manitoba (Gaaddisa Oromoo Maanitoobaa)

  1. Full membership is open to an Oromo who is willing to uphold the terms and conditions of this Constitution
  2. A spouse of an Oromo who is willing to uphold the terms and conditions of this Constitution
  3. A person who lived in Oromia, who may not be an Oromo from ethnic point of view, nevertheless, has incorporated Oromo culture and psychological make-up and presently residing in Manitoba and who is willing to uphold the terms and conditions of this Constitution;
  4. Associate membership may be granted to non-Oromos by the Board of Directors on condition that such membership shall not be detrimental to the association and willing to uphold the terms and conditions of this Constitution.

 
  1. Oromoota heeraa fi seera kana fudhate hujii rra olchu hunddaaf miseensummaa guutuun banaa dha
  2. Nama fuudhaan ykn heerumaan Oromotti makame heeraa fi seera bulmaata GOM fudhatan
  3. Nama Oromia keessa jiraacha ture, kan sabaan Oromo hintahin, haatahumalee kan aadaa, yaadaa fi jireenya Oromo qabu tahee, yero tana Manitoba keessa jiraatu kan heeraa fi seera bulmaata GOM fudhatan.
  4. Boardiin, namoota Oromo hin tahiniif. kaayoo gaaddisa kanaa jeequ baachuun hubatamnaan, heeraa fi seera bulmaata GOM fudhatan taanaan miseenssummaa kannuu ni dandayssi

 
MEMBERSHIP
MISEENSSUMMAA