Gaaddisa Oromoo Maanitoobaa
Oromo Association of Manitoba
 
© copyright Oromo Association of Manitoba (Gaaddisa Oromoo Maanitoobaa)

 1. To organize and educate members,
 2. To provide necessary support, orientation, assistance, and guidance to all Oromos coming to Manitoba,
 3. To organize and run projects that benefits the association and its members.
 4. To organize social events such as shows, cultural nights, panel discussions etc.,
 5. To find ways to help the disabled, handicapped, and victimized Oromos in and outside of Manitoba
 6. To endeavor to handle emergency situations that are beyond the capacity of the individual member involved and his/her family and which are not covered by Manitoba Government Social Assistance Programs,
 7. To cooperate to solve common problems through a concerted effort, participating in social occasions as well as sharing each others dreams in good and bad times ¬wedding, bereavement, sickness, etc.
 8. To establish close ties with all responsible organizations to provide Oromos with better education, apprenticeship and job opportunities,
 9. To work closely with government bodies, organizations and individuals concerned to meet the objectives of the. Association.
 10. To create ties and exchange information with Oromo organizations and communities outside of Manitoba,
 11. To conduct fund-raising events to meet the association's objectives.

 
 1. Miseenssan dhaabuu fi barsiisuu
 2. Oromoota haaraya Manitoba dhufaniif gargaarsa fi qaceelfama barbaachisuun bira dhaabbachu
 3. Hojii qindeesu fi fiinxa baasuu
 4. Walgayii hawaasaa tan akka agarsiisaa, halkkan aadaa, yaada waldabarfachu fi kkf qindeesuu
 5. Manitoba keesaa fi alatti, Oromoota rakkate, miidhame fi naafame karaa ittiin gargaarru barbaaduu.
 6. Rakkina hatattamaa kan miissenssi keenya mudatee/teenya mudattee, dandeeytii isaa/isii fi warra isaa/isii; irraa ol tahuun, akkasumatti gargaarssa mootummaa Manitoba hinarkkanne, akkaataa itti keesaa bahu/ baatu furmaata barbaaduu.
 7. Rakkina waliigala waliin hiikuu, bifa hawaasaatiin gadda fi gammachuu teenya tan akka cidhaa, mohinnaa. dhukkubssata fi kkf waliin hirmaachuu.
 8. Waldayoota biraa kan Oromootaaf bamoota, hujii fi hariiroo irra wayaa kannitu hundda wajjiin qunnamttii cimtuu godhuu
 9. Qaama bulchaa, waldayoota fi namoota kaayoo Gaaddisa kanaatiif dhimma iraa qabnnu hunddaa wajjiin hojjachu.
 10. Dhaabban fi hawaasa Oromo kaneen Manitoba ala j irani wajjiin akkaataa yaada fi oduu wal dabarfannu uummachu.
 11. Kaayoo Gaaddisaa laalchisee, qoophii horii itti walitti qabnnu mijjeeysuu.

 
AIMS AND OBJECTIVES
AKEEKA FI KAAYYOO